ZJ-TY 1881 Илрүүлэх, саатуулах UAV/Drone хамгаалалтын систем

  • ZJ-TY 1881 Detection & Jamming UAV/Drone Defense System

    ZJ-TY 1881 Илрүүлэх, саатуулах UAV/Дрон хамгаалах систем

    ZJ-TY1881 Detection & Gaming UAV/Drone Defence System нь янз бүрийн нам өндрийн илрүүлэгч радар, детектор, саатуулагчдыг холбож, янз бүрийн UAV-уудыг илрүүлж, саатуулах замаар хамгаалалтын агаарын орон зайг хангах үүднээс тэдгээрийг хооронд нь зохицуулдаг.Энэ систем нь бодит цагийн илрүүлэлт болон бодит цагийн саатлыг хэрэгжүүлдэг.Объектуудыг илрүүлсний дараа хариу өгөх хугацаа 0.1 секундээс бага байна.Энэхүү систем нь зөвхөн UAV-д эрт сэрэмжлүүлэг өгөхөөс гадна хяналтын системийг хаалттай хэлхээгээр илрүүлэх боломжийг олгодог.Энэ нь зөвхөн UAV-уудыг төдийгүй UAV-ыг саатуулж болох хууль бус радио эх үүсвэрийг илрүүлж чадна.