Гол эрхтнийг хамгаалах радар

  • Long Distance Sensitive Key Organ Surveillance Radar

    Холын зайн мэдрэмтгий гол эрхтэний хяналтын радар

    Гол эрхтнийг хамгаалах радар нь механик сканнер болон фазын сканнер, импульсийн доплер систем, идэвхтэй фазын удирдлагатай массив антенны дэвшилтэт технологи зэрэгт суурилсан бөгөөд байг илрүүлэх, хянах ажлыг дуусгадаг.TWS зорилтот хяналтын технологи нь 64 хүртэлх зорилтыг тасралтгүй хянах боломжийг олгодог.Радарын зорилтот болон дүрс бичлэгийн мэдээллийг Ethernet-ээр дамжуулан хяналтын системтэй холбож, хяналтын төвийн терминал дээр харуулна.Радарын системийн бүтцийг нэгтгэх зарчимд нийцүүлэн боловсруулсан.Бүх хэлхээний модулиуд болон антеннуудыг радомд суурилуулсан.Радом нь дэд систем бүрийг бороо, тоос шороо, салхи, давс цацахаас хамгаалдаг.