JT 27-5 UAV/Drone илрүүлэх радар

  • JT 27-5 UAV/Drone Detection Radar

    JT 27-5 UAV/Drone илрүүлэх радар

    Гурван хэмжээст хамгаалалтын систем JT 27-5 UAV/Drone илрүүлэх радар нь түүнээс 5 км-ийн радиус дахь байг хайж олдог.Систем нь байг автоматаар олж, нислэгийн шинж чанарт дүн шинжилгээ хийж, байны аюулыг үнэлдэг.Мөн систем нь өндөр эрсдэлтэй зорилтуудыг хянах, тодорхойлохын тулд цахилгаан оптик төхөөрөмжийг автоматаар хуваарилдаг.Радар болон цахилгаан оптик төхөөрөмжийн оролтыг нэгтгэн, нисгэгчгүй нисэх онгоцны эсрэг төхөөрөмжид чиглүүлэх нарийн мэдээллийг өгөхийн тулд зорилтот байрлалын өндөр нарийвчлалтай өгөгдлийг бүрдүүлдэг.Энэ нь газрын зураг дээрх зорилтот байршлыг тодорхойлж, зам мөрийг харуулах, дахин тоглуулах функцтэй.Байршил тогтооход зорилтот зай, байрлал, өндөр, нисэх чиглэл, хурд гэх мэтийг харуулна. Зайг 5 км хүртэл илрүүлэх боломжтой.Дэвшилтэт загварууд нь үйлчлүүлэгчийн хүсэлтээр 50 км хүртэлх зайг илрүүлэх боломжтой.